O nás

Spoločnosť MARBOG s.r.o. uzavrela s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky Zmluvu o zabezpečení odbornej prípravy uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky a ďalšom vzdelávaní správcov, na základe ktorej v súlade so zákonom č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov, ako usporiadateľ po poverení ministerstvom:

  • zabezpečujeme odbornú prípravu pre uchádzačov o vykonanie správcovskej skúšky
  • sme súčinní ministerstvu pri organizovaní správcovskej skúšky
  • zabezpečujeme ďalšie vzdelávanie správcov

Máte otázku?

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na našom čísle 0948516136